دومین نمایشگاه ملی کسب و کار فرهنگی دیجیتال در فضای مجازی B2B

نمایشگاه رسانه های دیجیتال را می توان مهم ترین فعالیت صورت گرفته ی مرتبط با اکوسیستم محتوای دیجیتال دانست که در آن محصولات ، سرویسها و خدمات این حوزه در معرض دید عموم مصرف کنندگان قرار میگیرد .

با تغییر رویکرد مدیریت جدید سیزدهمین دوره این نمایشگاه ، نه تنها عنوان کسب و کارهای فرهنگی درفضای مجازی را به خود گرفته ، بلکه رویکرد تعاملی آن نیز به B2B تغییر کرده ، این رویکرد به جهت اینکه تاکنون به صورت عملیاتی در نمایشگاه های ایران پیاده سازی نشده اهمیت و دقت مسئله را دوچندان مینماید .

جدیدترین خبرها

حامیان