اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی نمایشگاه با نماینده محترم مکان برگزاری رویداد ( سیتی سنتر ) برگزار گردید . در این جلسه کلیه موارد اجرایی ، نحوه چیدمان غرفه ها ، مراسم افتتاحیه و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت