دومین جلسه هماهنگی نمایشگاه کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال در فضای مجازی ( B2B ) در محل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مسئولین و معاونان محترم این مرکز دبیر اجرایی نمایشگاه اصفهان و نماینده محترم مجمع ناشرین دیجیتال و نماینده محترم مجمع ناشرین اسلامی برگزار گردید.